ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά τη λειτουργία του το εθνικό μητρώο ασθενών με κορονοϊό

Σε λίγες ημέρες τίθεται σε λειτουργία το μητρώο περιστατικών με κορονοϊό και θα παρακολουθούνται τα περιστατικά μέσω συστήματος τηλεϊατρικής, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα όπως τόνισε ο κ. Τσιόδρας, θα δίνεται και η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων που δίνονται σήμερα μόνο μέσα στο νοσοκομείο και όπως ανακοινώθηκε χθες, θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος έγκρισή τους για ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι. Αυτό θα γίνει μέσα από το μητρώο. Στόχοι του μητρώου θα είναι

Η άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορονοϊού COVID-19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του

Η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού COVID-19

Η διαμόρφωση επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων για την, επί τη βάσει των καταγραφών αυτών, αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την επικράτεια και κάθε γιατρός είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας είτε στο ιδιωτικό υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το μητρώο και τον ΕΟΔΥ, και μόνο στην περίπτωση που η καταγραφή μέσω του μητρώου δεν καθίσταται εφικτή, ενημερώνει με κάθε άλλο πρόσφορο διαθέσιμο μέσο. Κάθε παράλειψη θα επιφέρει διοικητική ποινή προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου ιδιωτικού φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών και, σε περίπτωση υποτροπής, έως οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Την επεξεργασία για τη σύσταση και λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 αναλαμβάνει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).