ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πώς οι επιστήμονες απέδειξαν ότι η Κιβωτός του Νώε δεν θα μπορούσε να σώσει τα ζώα!

Δεν ξέρουμε αν υπήρξε ποτέ η Κιβωτός του Νώε, αλλά ερευνητική ομάδα από το πανεπιστήμιο του Βέρμοντ, μελέτησαν, έψαξαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως στα περισσότερα είδη, δεν αρκεί το ζευγάρι για να σωθεί από την εξαφάνιση.

Αντίθετα, απαιτείται υψηλότερος πληθυσμός για να είναι σε θέση να αμυνθεί και να επιβιώσει. Στην πραγματικότητα, ακόμη και μέτρια μεγέθη πληθυσμών θα μπορούσαν να πεθάνουν σε μια αλλαγή του κλίματος.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, η ομάδα με επικεφαλής τη βιολόγο Melissa Pespeni πειραματίστηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες προνύμφες για να δει πώς ανταποκρίνονται στο θαλασσινό νερό που έγινε σκόπιμα μετρίως ή εξαιρετικά όξινο.

Αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια σπάνια γενετική ποικιλία σε ένα μικρό αριθμό αχινοειδών που είναι πολύ χρήσιμο για την επιβίωση.

Σε εξαιρετικά όξινο θαλασσινό νερό, αυτές οι σπάνιες παραλλαγές αυξήθηκαν συχνότερα στις προνύμφες. Αυτά τα γονίδια επιτρέπουν στην επόμενη γενιά αχινοειδών να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών που χρησιμοποιούν για να κάνουν τα κελύφη τους και εκείνων που τους βοηθούν να διαχειριστούν την οξύτητα των κυττάρων τους.

Ωστόσο, για τους αχινούς που διατηρούν αυτές τις σπάνιες παραλλαγές στο DNA τους, ο αριθμός των πληθυσμών τους πρέπει να είναι υψηλός.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτό σημαίνει ότι ενώ κάποιοι οργανισμοί μπορεί να παραμείνουν σε ένα περιβάλλον αλλαγής του κλίματος λόγω της ικανότητάς τους να αλλάξουν τη φυσιολογία τους, τα περισσότερα ζώα θα επιβιώσουν μόνο με την εξέλιξη.

Μια πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περίπου ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος.